Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Çalışma saatlerimiz : Pazartesi-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 0216 578 4051-4054

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1.  Serdar Sargın, Atik A, Gökhan Meriç, Ahmet Aslan , M Nuri Konya. Ipsilateral Posterolateral Elbow Dislocation And Distal Radial Fracture: An Unusual Case. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences. 2013; 31(31): 1086-1088.

 

 1. Asım Kalkan, Özkan Kose, Mahmut Tas, Gökhan Meriç. Review of Techniques for The Removal Of Trapped Rings on Fingers With A Proposed New Algorithm. The American Journal of Emergency Medicine. 2013 Nov;31(11):1605-11. Doi:10.1016/J.Ajem.2013.06.009.

 

 1. Mehmet Erduran, Gökhan Meriç, Ali Engin Ulusal , Devrim Akseki. Complete Type Suprapatellar Plica And Lipoma Arborescens: A Case Report . Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. May 2014;48(6):703-706. Doi: 3944/AOTT.2014.13.0139

 

4. Mehmet Erduran, Julide Altinisik, Gökhan Meriç, H. Omer Ates, Ali E. Ulusal, Devrim Akseki. Is Sp1 Binding Site Polymorphism Within Col1A1 Gene Associated With Tennis Elbow?. 2014 Mar 10;537(2):308-11. Doi: 10.1016/J.Gene.2013.12.014.

 

 1. Aziz Atik, Selahattin Özyürek, Gökhan Meriç, Serdar Sargin, Özkan Köse, Ali Engin Ulusal. Congenital Pseudarthrosis Of Index Metacarpal Bone Treated With Distraction Osteogenesis Followed By Autologous Grafting. Journal of Hand and Microsurgery. (January-June 2015) 7(1):152-156. Doi:10.1007/S12593-014-0128-4

 

    6.Aziz Atik, Selahattin Özyürek, Gökhan Meriç. A Usual Cause Of Tumoural Mass Of The Index Finger. BMJ      Case Reports. 2014 May: 201420-201421. Doi:10.1136/Bcr-2014-204248

 

 1. Çiğdem Bircan, Gökhan Meriç,  Selmin Gülbahar, Özlem El, A. Kadir Bacakoğlu. Outcomes of Transfer of Latissimus Dorsi And Teres Major to The Rotator Cuff With or Without Anterior Release in Children With Obstetric Paralysis; A Retrospective Study. Minerva Orthop Traumatologica 2014;65(5):345-351.
 2. Gökhan Meriç, Ali Engin Ulusal, Aziz Atik, Serdar Sargın, Betül Ulusal, Mehmet Şükrü Sahin. Descending Branch of The Lateral Circumflex Femoral Artery for Vascularized Fibular Grafts: A Useful and Reliable Vessel Alternative. Microsurgery. 2014;34(6):633-637.Doi. 1002/Micr.22299.

 

 1. Serdar Sargın , Azizi Atik , Gökhan Meriç Ali E. Ulusal. Leech Treatment for Toe Necrosis Due to Forgotten Digital Tourniquet During Ingrown Toenail Surgery. Current Orthopaedic Practice -2015;26(1):81-83.Doi: 10.1097/Bco.0000000000000183.

 

 1. Gökhan Meriç ,Jülide Altınışık ,Aziz Atik. Extensor Tendon Dislocation of The Hand:Six Cases in A Family. Journal Of Hand Surgery (Eurpean) 2015;40(3):315-316. Doi:10.1177/1753193413489083.

 

 1. Gökhan Meriç, Guilherme C. Gracitelli, Simon Görtz, Allison J. De Young, William D. Bugbee,. Fresh Osteochondral Allograft Transplantation For Bipolar Reciprocal Osteochondral Lesions Of The Knee . The American Journal of Sports Medicine 2015;43(3):709-714. Doi: 1177/0363546514562549

 

 1. Guilherme C. Gracitelli,, Gökhan Meriç, Pamela A. Pulido , Simon Görtz, Allison J. De Young, William D. Bugbee. Fresh Osteochondral Allograft Transplantation For Isolated Patellar Cartilage Injury. The American Journal of Sports Medicine 2015(43)4: 879-84 doi:1177/0363546514564144

 

 1. Guilherme C. Gracitelli, Gökhan Meriç, Pamela A. Pulido , Julie C. Mccauley , William D. Bugbee. Osteochondral Allograft Transplantation For Knee Lesions After Failure Of Cartilage Repair Surgery. Cartilage 2015 Apr;6(2):98-105.

Doi: 10.1177/1947603514566298

 

 1. Gökhan Meriç, Mehmet Erduran, Aziz Atik, Özkan Köse, Ali Engin Ulusal, Devrim Akseki. Short-Term Clinical Outcomes Following First Metatarsal Head Resurfacing Hemiarthroplasty for Late Stage Hallux Rigidus . Journal of Foot And Ankle Surgery 2015;54(2):173-178. Doi: 1053/j.jfas.2014.10.016.

 

 1. Guilherme C. Gracitelli, Gökhan Meriç, Dustin T. Briggs, Julie C. Mccauley, Joao Carlos Belloti, William D. Bugbee. Fresh Osteochondral Allografts in The Knee: Comparison of Primary Transplantation Versus Transplantation After Failure of Previous Subchondral Marrow Stimulation. The American Journal of Sports Medicine 2015;43(4):885-891Doi: 1177/0363546514565770

 

 1. Gökhan Meriç, Gülşah Zeybek, Amaç Kıray, Aziz Atik, Aydın Budeyri, Can Koşay. The Utilization Of The Bicipital Groove For Confirming Alignment Of The Humerus in Intramedullary Nailing. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2015;49(2):184-9. DOİ:3944/Aott.2015.14.0188

 

 1. Gökhan Meriç, Guilherme C. Gracitelli , Julie C. Mccauley , Pamela A. Pulido , Eric Y.Chang, Christine B. Chung, William D. Bugbee. Osteochondral Allograft Magnetic Resonance Image Scoring System (OCAMRISS) In The Knee: Interobserver Agreement And Clinical Application. Cartilage 2015 Jul;6(3):142-9. Doi:10.1177/1947603515573987

 

 1. Gökhan Meriç, Guilherme C. Gracitelli, Luke Aram, Michael Swank, William D. Bugbee,. Varıabılıty Of The Tıbıal Slope In Patıents Undergoıng Prımary Total Knee Replacement On 13.586 CT Scans. Journal Of Arthroplasty. 2015 Jul; 30(7):1228-32. Doi:10.1016/J.Arth.2015.02.012

 

 1. Julide Altinisik, Gökhan Meriç, Mehmet Erduran, Omer Ates, Ali E. Ulusal, Devrim Akseki. BstUI And DpnII Variants Of Col5A1 Gene Are Associated With Tennis Elbow. The American Journal of Sports Medicine 2015 Jul;43(7):1784-9 Doi:1177/0363546515578661

 

 1. Gökhan Meriç, Ömer Akçalı, Serap Cilaker Mıcılı, Alper Bağrıyanık

Comparison Of The Acute Effects Of Hemostatic Agents On Neural Tissues In Spine Surgery: Histologic Analysis In Rat Models” Archives of Clinical And Experimental Surgery (ACES).2015.  Doi:10.5455/Aces.20150408072235

 

 1. Gökhan Meriç, Guilherme C. Gracitelli, Luke Aram, Michael Swank, William D. Bugbee. Variability in Distal Femoral Anatomy in Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty: Measurements On 13,546 Computed Tomography Scans. Journal of Arthroplasty. 2015 Doi: 1016/j.arth.2015.04.024

 

 1. Paul Chin, Michael E. Hachadorian, Pamela A. Pulido, Michelle L. Munro, Gökhan Meriç, Heinz Hoenecke. Outcomes of Anatomic Shoulder Arthroplasty in Primary Osteoarthritis with Type B Glenoids. Journal of Shoulder Elbow Surgery 2015 doi: 10.1016/j.jse.2015.05.052.

 

 1. Gökhan Meriç, Guilherme C. Gracitelli, William D. Bugbee. In Reply. Letter to Editor. Outliers in Osteoarthritic Knees Concerning Distal Femoral Valgus Angle and Femoral Rotation Angle. Journal of Arthroplasty. 2015 Jul. doi: 10.1016/j.arth.2015.07.005

 

 1. Zekine Punduk, Hayrettin Kara, Sahver Ege Hismiogullari, Gökhan Meric, Onur Oral Khalid Rahman. Intra-Muscular Platelet Rich Plasma Increases Platelet Derived Growth Factor and Regenerates Exercise-Induced Muscle Damage. J Elixir Soc Sci. 2015;89:36742-46

 

25. Banu Dilek, Gökhan Meriç, Didem Erdem, A. Bacakoğlu, Elif Akalın. Effıcacy Of Thumb Arthroplasty In Carpometacarpal Joınt Osteoarthrıtıs:  A Long Term Follow-Up. International Journal Of Physical Medicine & Rehabilitation. 10. 2016

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. Gökhan Meriç, Aykut Demir, Koray Başdelioğlu, Ali Engin Ulusal, Asım Kalkan. Volar radyokarpal bağ yırtığı ile birlikte olan volar radyokarpal eklem çıkığı: Olgu sunumu. El ve Mikrocerrahi Dergisi. 2012;1(3):107-110
 2. Gökhan Meric, Özkan Kose, Mehmet Gem, Tuğrul Colakoglu. Volar Dislocation of the Distal Radioulnar Joint Associated with Ulnar Styloid Fracture: A Case Report. J Medicine Science 2012;1(1):41-46

 

 1. Gökhan Meriç, Bülent Kişin, Mehmet Gem, İhsan Şentürk, Ali Engin Ulusal. Çocuk önkol kırıklarının cerrahi tedavisinde kanal-içi elastik çivileme; 23 hastanın geriye dönük analizi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(2):43-48.

 

 1. Gökhan Meriç, Aydın Budeyri, Koray Başdelioğlu, Aykut Demir, Ali Engin Ulusal. Halluks Rijidusta Kullanılan Tedavi Seçenekleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(2):85-89

 

 1. Asım Kalkan, Ferit Bogatekin, Mehmet Gem, Gökhan Posterior Omuz Çıkığında Radyolojik Bulgular. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2012;3(4):269-72.

 

 1. Gökhan Meriç, Levent Küçük, Erhan Coşkunol, Vildan A. Oğuz, Burçin Tuna, A. Kadir Bacakoğlu. Elde Tüberküloz Enfeksiyonu. El ve Mikrocerrahi Dergisi. 2012;1(2):53-59.

 

 1. Mehmet Erduran, Julide Altınışık, Gökhan Meriç, Ali E. Ulusal, Devrim Akseki. Bir Ailedeki Kamptodaktili ve Kirner Deformitesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;1(4):36-39.

 

 1. Serdar Sargın, Ahmet Aslan, Mehmet Nuri Konya, Aziz Atik, Gökhan Meriç. Bonesetter Choice Of Turkish Society in Musculoskeletal İnjuries And The Affecting Factorsj Clin Exp Invest 2013;4(4):477-482 Doi:10.5799/Ahinjs.01.2013.04.0328

 

 1. Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Gökhan Meriç, Gülen Demirpolat. Tibianın Konjenital Psödoartrozu. Yeni Tıp Dergisi.2014;31(4):273-275.

 

 1. Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Gökhan Meriç, Gülen Demirpolat. Kronik Venöz Yetmezliğe Bağlı Yaygın Periost Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports 2014;22(3):182-185.

 

11.Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, Ferit Boğatekin, Gökhan Meriç. İleri Evre Freiberg Hastalığında Cerrahi Tedavi. Dicle Tıp Dergisi 2014(41):3:502-506.

 

 1. Gökhan Meriç, Aziz Atik, Ali Engin Ulusal, Koray Başdelioğlu, Selahattin Özyürek, Aykut Demir. Omuz Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Septik Artrit Olgu Sunumu. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;3(2):118-121. Doi: 10.5505/bsbd.2014.74946