Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Çalışma saatlerimiz : Pazartesi-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 0216 578 4051-4054

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

 1. Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, Ferit Boğatekin, Gökhan Meriç. İleri Evre Freiberg Hastalığında Cerrahi Tedavi.23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013

 

 1. 2. Aziz Atik, Selahattin Özyürek, Gökhan Meriç, Serdar Sargın, Özkan Köse, Ali Engin Ulusal, Distraksiyon Ve İliak Trikortikal Greftle Tedavi Edilen Bilateral Konjenital İkinci Metakarp Psödoartrozu. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Gökhan Meriç, Aziz Atik, Ali Engin Ulusal, Koray Başdelioğlu, Selahattin Özyürek, Aykut Demir. Omuz Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Septik Artrit Olgu Sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Gökhan Meriç, Mehmet Erduran, Aziz Atik, Özkan Köse, Ali Engin Ulusal, Devrim Akseki. Halluks Rijidus Tedavisinde Birinci Metatars Başı Yüzey Artroplasti Erken Dönem Klinik (Hemicap®)Sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. 5. Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Aziz Atik, Ali Engin Ulusal, Mehmet Nuri Konya. Patella Çıkığı Sonrası Lateral Femoral Kondil Ve Patellada Osteokondral Kırık. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Serdar Sargın, Aziz Atik, Gökhan Meriç, Ahmet Aslan, Mehmet Nuri Konya. İpsilateral Posterior Dirsek Çıkığı Ve Radius Distal Kırığı Birlikteliği – Nadir Vaka Sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Aziz Atik, Selahattin Özyürek, Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Ali Engin Ulusal. Distal Ulna Epifizi İzole Salter-Harrıs Tip III Kırığı – Nadir Vaka Sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. 8. Serdar Sargın, Ahmet Aslan, Aziz Atik, Mehmet Nuri Konya, Gökhan Meriç. Lökomotor Rahatsızlıktan Dolayı Kırıkçı Çıkıkçıya Başvuran Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Gökhan Meriç, Aziz Atik, Mehmet Kerem Canbora, Özkan Köse, Ali Engin Ulusal. Aynı Taraf Glenohumeral Ve Akromioklavikuler Eklemin Eşzamanlı Birlikte Çıkığı- Nadir Vaka Sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 2013.

 

 1. Jülide Altınışık, Mehmet Erduran, Gökhan Meriç, Ömer Ateş, Ali Engin Ulusal, Devrim Akseki. Lateral Epikondilitli Hastalarda Col1a1 1546g/T Gen Varyantlarının Analizi. 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi. Ekim 2013

 

 1. Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Gökhan Meriç, Gülen Demirpolat, Bahri Keyik. Konjenital Tibia Psödoartrozu.(E-Poster No:Ps-1324) 34.Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2013

 

 1. Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Gökhan Meriç, Gülen Demirpolat. Kronik Venöz Yetmezliğe Bağlı Yaygın Periost Reaksiyonu.(E-Poster No:Ps-0584) 34.Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2013.

 

 1. 13. Mehtap Kaçmaz Şilil, Serdar Sargın, Aziz Atik, Gökhan Meriç,Muhammet, Özer, Devrim Akseki. Comparison Of Knee Proprioception Between Blind And Healthy Sportsmen 12. Tusyad (Türkiye Spor Yaralanmaları Ve Diz Cerrahisi Derneği). 23-27 Eylül- 2014

 

 1. 14. Serdar Sargın, Aziz Atik, Gökhan Meriç, Ahmet Aslan. Unusual Iatrogenic Complication Of Acl Surgery On The Cartilage Placement Of Fixation Material. 12. Tusyad (Türkiye Spor Yaralanmaları Ve Diz Cerrahisi Derneği). 23-27 Eylül- 2014

 

 1. 15. Aziz Atik, Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Ramazan Tıskaoğlu. Nadir Bir Olgu 1. Ve 4. Metatarsın Bilateral Konjenital Kısalığı. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2014

 

 1. 16. Aziz Atik, Gökhan Meriç, Serdar Sargın, Koray Başdelioğlu. Herediter Multiple Ekzositoz Zemininde Gelişen Koksartroz Hastasında Total Kalça Protezi. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2014

 

 1. 17. Banu Dilek, Gokhan Meric,Didem Erden,A. Kadir Bacakoğlu,Elif Akalın. Karpometakarpal Eklem Artrozunun Cerrahi Tedavisinde Artroplastinin Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçları. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2014

 

 1. 18. Aziz Atik, Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Hüseyin Başaran, Posterior Sternoklavikuler Eklem Çıkıklarında Yeni Bir Kapalı Redüksiyon Yöntemi. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2014

 

 1. 19. Aziz Atik, Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Halit Faruk Çırmayın. Her Yumuşak Doku Şişliği Gerçekten Yumuşak Dokudan Mı Köken Almaktadır?. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2014

 

 1. 20. Koray Başdelioğlu, Serdar Sargın, Gökhan Meriç, Aziz Atik. Cavanagh Sendromu:Nadir bir Olgu Sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015.

 

 1. Aziz Atik, Alper Aksoy, Serdar Sargın, Selahattin Özyürek, Gökhan Meriç. Yeni Bir Deformite: Silindirik Tırnak Deformitesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015.

 

 1. Serdar Sargın, Aziz Atik. Gökhan Meriç, Koray Başdelioğlu, Freiberg Hastalığı Tedavisinde Intraartiküler Dorsal Kama Osteotomisi Ve K Teli Ile Fiksasyon Sonuçları. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015.

 

 1. Serdar Sargın, Aziz Atik. Gökhan Meriç, Selahattin Özyürek. Osteokondritis Dissekans Vakasında Komplikasyon Çözümü. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015.

 

 1. Koray Başdelioğlu, Gökhan Meriç, Serdar Sargın, Aziz Atik, Ali Engin Ulusal, Devrim Akseki. Uzun kemik pseudoartrozlarında trombositten zengin plazmanın (TZP) kırık kaynamasına etkisi. . 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015.