Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Çalışma saatlerimiz : Pazartesi-Cumartesi 09:00-17:00
  İletişim : 0216 578 4051-4054

Ayak Bileği Artoskopisi

Ayak Bileği Artoskopisi Nedir ?

 

Ayak bileği artroskopisi skop (4 mm çapında bir görüntüleme aleti) denen optik bir enstrüman ile ayak bileğinin içinin muayene ve tedavi edilmesidir. Genel ya da bölgesel anestezi verilerek yapılır. Ayak bileğinin ön tarafında açılan küçük deliklerden aynı küçüklükte cerrahi aletler sokularak gerekli cerrahi işlem yapılmaktadır. Artroskop ayak bileği eklemi içine fizyolojik sıvı verebilecek düzene sahip, aynı zamanda eklemi aydınlatacak ışık verebilen bir tüp olup ayak bileğinin içindeki görüntüyü monitöre aktarır. Bu tüp bir kurşun kalem kalınlığındadır.  Ayak bileğinde ağrı, şişlik, fonksiyon kaybı gibi belirtilerin nedenlerini teşhis etmek için ve gerekli durumlarda tedavi etmede kullanılır.

 

 

Ayak Bileği Artoskopisi  Hangi Durumlarda Uygulanır?

 

Ayak bileğinde sıklıkla burkulma sonrası ortaya çıkan ve uzun süre tedaviye rağmen geçmeyen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı yakınmaları en sık karşılaşılan patolojiler olan kıkırdak yaralanmaları ve yumuşak doku sıkışmaları sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak ve yumuşak dokuya ait bu patolojiler ayak bileği artroskopisi yardımıyla başarıyla tedavi edilirler. Romatizmal hastalıklarda, hemofili ve benzeri eklem içi kanamayla seyreden durumlarda eklem içindeki sinovyal dokuların aşırı büyüyerek ayak bileği içini doldurması ve şişmeye neden olmasıyla ortaya çıkan sinovit tablosu yine artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Az rastlanan eklem içi tümörlerin çıkarılması işlemi de yine artroskopik olarak başarıyla uygulanmaktadır.

 

Ayak Bileği Artroskopisinin Avantajları Nelerdir?

 

Çok küçük kesi, minimal yumuşak doku hasarı nedeniyle tercih edilir ayrıca;
• Açık bir cerrahi yaklaşıma göre çok daha düşük ağrı düzeyleri
• Ameliyat sonu daha konforlu
• Daha kısa süre hastanede kalış
• Açık ameliyat a oranla daha düşük enfeksiyon riski
• Daha erken  iş / fonksiyon  / spor ‘ a dönme
• Daha  Küçük skarlasma ( yara izi )
• Minimal  kesi

 

Artroskopi Sonrasi Oluşabilecek Yan Etkiler Ve Komplikasyonlar Nelerdir?

 

Artroskopi kapalı bir yöntem olmakla birlikte düşük oranda komplikasyonlara sahiptir. Ameliyat sonrası erken dönemde hastayı hareketlendirip fiziksel aktivitesini eski haline getirmeye gayret ederek ortaya çıkma olasılığı olan komplikasyonlar en aza indirilmiş olur. Yinede görülebilen komplikasyonlar nadir de olsa;enfeksiyon, şişlik (ayak bileğinde sıvı birikmesi), ağrı,  ayak bileğinde eklemlerde sertlik görülebilir. Bu kompli,kasyonlardan korunmak için uygun cerrahi teknik uygulanmalı, cerrahi sonrasında enfeksiyondan korunmak için antibiyotik tedavisi  verilmeli, ekleme buz tedavisi uygulanması bu bölgede sıvı birikmesi ve ağrıyı önlemede yardımcıdır.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Sonrasında Neler Yapılmalı?

 

Hastaya ameliyat sonu 1. Gün başlamak üzere egzersiz programı verilir, hasta koltuk değneği kullanarak ve opere olduğu ayak bileğine yük vermeden yürütülür. İlk 24-48 saatte opere edilen bacak yüksekte kalacak şekilde hasta yatış pozisyonu tarif edilir. Ayak bileği bandaj içinde  egzersizler  yukarı-aşağı, sağa-sola şeklinde başlanır. Hasta ameliyat sonrası 1. Gün taburcu edilir, bazı hastalarda bu aynı gün taburcu olabilir. Ayak bileği artroskopi sonrasında  bir elastik bandaj ile ayak bileği sarılır. Elestik bandaj üzerinde günde 5-6 defa saatte 15-20 dk olacak şekilde buz uygulaması yapılmalıdır. Yaraların takibi için  iki hafta boyunca tutulmalıdır. Yara yeri gün aşırı pansuman yapılmalıdır. Spora dönüş, operasyon anında  ayak bileği içi patolojiye göre değişmekle beraber bu süre 3 hafta ile 6 aylık bir yelpazeyi kaplamaktadır.

 

 

Doç. Dr. Gökhan Meriç